Emiliaskolan

Lill-Emilia Barnträdgård

Lill-Emilia Barnträdgård är en waldorfförskola i Höörs kommun, som ingår i samma organisation som Emiliaskolan. Från och med 1 februari 2021 finns vi på ny adress: Rodelgränd 8 i Höör. Planer finns på att bygga en ny förskola på Emiliaskolans mark. Lill-Emilia Barnträdgård har mellan 40 och 45 barn i verksamheten. Vi arbetar nära Emiliaskolan och samarbetar med skolans förskoleklass. 

Vi arbetar med waldorfpedagogik

På Lill-Emilia Barnträdgård värnar vi om att barn ska få lov att vara barn och få tid, plats och rum att utvecklas i sin egen individuella takt. Vi har mindre barngrupper som alla har en närvarande pedagog som följer sina barn. Hos oss är den fria leken central, barnen får leka fritt utan att vuxna styr eller stör deras lek. I den fria leken prövar barnen allt de lärt sig och varit med om.

Under förskoleåren är barnens behov av efterhärmning stort och därmed ett viktigt inslag i waldorfpedagogiken. Pedagogerna gör vardagsnära sysslor som barnen kan välja att härma: baka bröd, kratta löv eller skotta snö, handarbeta, rensa ogräs, sopa eller liknande. Ofta återspeglas detta i barnens lek.

Vi följer årstidens rytm, vilket återspeglar sig i våra sånger, ramsor, sagor och den pedagogiska verksamheten. På hösten fördjupar vi oss i skördetiden genom att hämta säd hos bonden, tröska säden och mala till mjöl och sedan baka bröd av mjölet. Därefter kommer högtiderna Mikaeli, Lyktfesten och vi firar Adventsspiralen och jul. På vårterminen undersöker vi vintern, firar påsk, pingst och avslutar läsåret med en stor Blomsterfest. Under våren odlar vi tillsammans med barnen och odlingarna sköts därefter tillsammans med barnen. Andra inslag som kan förekomma är maskerad eller karneval på vårvintern, färga med växtmaterial, vävning och virkning eller annan aktivitet som initieras av barnen eller deras pedagoger.

Även veckan och dagen har en rytm som barnen lär sig att känna igen och som skapar en trygghet. Berättandet har en central plats hos oss och varje vecka får barnen fördjupa sig i en saga som sedan blir ett dockspel på fredagen. Alla barn vilar en stund på dagen då barnen behöver pausa från intryck oavsett ålder. Vi vistas ute flera timmar varje dag i alla väder, genom det upptäcker barnen naturen och årstidernas växlingar. En dag i veckan går alla barnen på utflykt till skogen.

På förskolan finns enkla leksaker av naturmaterial, så att barnens egen fantasi och skaparglädje får komma till uttryck och komplettera material och utveckla leken. Här finns möjlighet att klä ut sig och bygga kojor och gå djupt in i fantasins värld.

Vi erbjuder vegetarisk och ekologisk mat, lagad i Emiliaskolans kök. Fika och mellanmål tillagas på förskolan.

Vi som arbetar på Lill-Emilia Barnträdgård

Bild på några av våra medarbetare.
Bakre raden: Jenny, Linda och Maria
Främre raden: Ebba, Ilse, Cornelia och Lelan

På storbarnsavdelningarna arbetar:
Cornelia Hedin – utbildad waldorfförskollärare
Lelan Joqi – barnskötare, pågående utbildning till waldorfförskollärare
Linda Åstrand – förskollärare
På småbarnsavdelningarna arbetar: 
Maria Kling – barnskötare
Ilse Westh – under utbildning till waldorfförskollärare
Ciile Ekstrand
Josefin Klein – utbildad fritidsledare
Och så våra andra pedagoger: 
Ida Johansson – arbetar i köket
Moa Nilsson – under utbildning till barnskötare, arbetar i barngrupperna och kök
Mikael ”Micke” Öberg – arbetar som utepedagog

Ställ ditt barn i kö 
Genom att trycka här kommer du till Höörs e-tjänst för förskolor. Gå sedan vidare under “Detta kan du göra utan att logga in” och sedan vidare till “Ansökan om plats“. 

Kontakta gärna förskolerektor i samma veva som du ställer ditt barn i kö. 

Vi erbjuder Öppet Hus under februari-mars månad för de familjer som är intresserade av plats till hösten. Vill man besöka en annan dag, går det bra att maila eller ringa förskolerektor.

Årets Öppet Hus sker 25 februari 2021, kl 14.30 till 16.30. 

Kontakt
Förskolerektor
Ebba Sofiadotter
ebba.sofiadotter@emiliaskolan.se
0730 31 99 70

Storbarnsavdelningarna Lindelöv & Solrosen
0706 52 75 19

Småbarnsavdelningarna Videungen & Kantarellen
0703 82 75 92

Med årstidsborden kan barnen följa årstidernas skriftningar. Här har vi Kung Vinter.
Barnen är ute varje dag och i alla väder och upptäcker naturen och naturmaterial. Här har barnen skapat egna barkbåtar.
X