Emiliaskolan

Lill-Emilia Barnträdgård

Lill-Emilia Barnträdgård är Emiliaskolans waldorfförskola som sedan hösten 2018 ligger på ny adress. Avdelning Violen ligger på Violgatan 26 och avdelning Trollsländan ligger på Ishockeygränd 10 i Höör. Planer finns att få verksamheten flyttad till ett kommande nybygge på skolans område. Inom en inte alltför avlägsen framtid …

Här arbetar vi waldorfpedagogiskt för att ge barnen lugn och harmoni att utvecklas i sin egen takt – Här får barnen vara barn!

En växling mellan fri lek och gemensamma aktiviteter bildar ett återkommande mönster så att barnen känner igen sig i dagens, veckans och årets rytm. Den fria leken ser vi som mycket avgörande för barns harmoniska utveckling. Varje dag måste det finnas rika tillfällen till fri lek – fri från vuxenstyrning, men naturligtvis inte laglös. De vuxna finns alltid till hands.

I den fria leken prövar barnen allt vad de lärt sig och varit med om. Barnen förmåga till efterhärmning tas till vara, tillsammans med pedagogerna deltar barnen i skiftande aktiviteter, allt från diskning, matlagning och städning till danslekar och berättande. Barnen gör efter de vuxna, samtidigt som de i den fria leken skapar ur sig själva. Enkla leksaker av naturmaterial används, så att barnens egen fantasi och skaparglädje får komma till uttryck och komplettera material och utveckla leken. 

Berättandet har en central plats hos oss och varje vecka får barnen fördjupa sig i en saga som sedan blir ett dockspel på fredagen. Alla barn vilar en stund på dagen då barnen behöver pausa från intryck oavsett ålder. Vi vistas ute flera timmar varje dag i alla väder, genom det upptäcker barnen naturen och årstidernas växlingar.

Vi som arbetar på Lill-Emilia Barnträdgård

Bild på några av våra medarbetare. Från vänster: Ebba, Cornelia, Lelan, Josefin, Jenny. 

På avdelning Violen arbetar pedagogerna:
Cornelia Hedin – utbildad waldorfförskollärare
Lelan Joqi – barnskötare, pågående utbildning till waldorfförskollärare
Maria Kling – barnskötare
Brigitta Simonkovits – pågående utbildning till förskollärare
Matilda Olin Lundblad – arbetar i köket

På avdelning Trollsländan arbetar pedagogerna:
Eddie Lindqvist – förskollärare
Jenny Klein
Josefin Klein
Anna Ekberg – lärare 
Ida Johansson – arbetar i köket
Mikael ”Micke” Öberg – utepedagog

Ställ ditt barn i kö
Genom att trycka här kommer du till Höörs e-tjänst för förskolor. Gå sedan vidare under “Detta kan du göra utan att logga in” och sedan vidare till “Ansökan om plats“. 

Kontakt
Förskolerektor
Ebba Sofiadotter
ebba.sofiadotter@emiliaskolan.se
0730 31 99 70

Avdelning Violen
0706 52 75 19

Avdelning Trollsländan
0703 82 75 92

Med årstidsborden kan barnen följa årstidernas skriftningar. Här har vi Kung Vinter.
Barnen är ute varje dag och i alla väder och upptäcker naturen och naturmaterial. Här har barnen skapat egna barkbåtar.
X