Emiliaskolan

Lill-Emilia

Förskoleverksamheten låg tidigare ute på Holma i norra Höör, men finns sedan starten av höstterminen -18 på två adresser inne i samhället. Ishockeygränd 10, nära skolan, där vi har avdelningen Trollsländan och Violgatan 26 där avdelningen heter Violen. Planer finns att få verksamheten flyttad till ett kommande nybygge på skolans område. Inom en inte alltför avlägsen framtid …

Här arbetar vi waldorfpedagogiskt för att ge barnen lugn och harmoni att utvecklas i sin egen takt – Här får barnen vara barn!

En växling mellan fri lek och gemensamma aktiviteter bildar ett återkommande mönster så att barnen känner igen sig i dagens, veckans och årets rytm. Den fria leken ser vi som mycket avgörande för barns harmoniska utveckling. Varje dag måste det finnas rika tillfällen till fri lek – fri från vuxenstyrning, men naturligtvis inte laglös. De vuxna finns alltid till hands.

I den fria leken prövar barnen allt vad de lärt sig och varit med om. Barnen förmåga till efterhärmning tas till vara, tillsammans med pedagogerna deltar barnen i skiftande aktiviteter, allt från diskning, matlagning och städning till danslekar och berättande. Barnen gör efter de vuxna, samtidigt som de i den fria leken skapar ur sig själva. Enkla leksaker av naturmaterial används, så att barnens egen fantasi och skaparglädje får komma till uttryck och komplettera material och utveckla leken.

X