Emiliaskolan

Lill-Emilia Barnträdgård

Lill-Emilia Barnträdgård är en waldorfförskola i Höörs kommun, som ingår i samma organisation som Emiliaskolan. Från och med februari 2021 finns vi på ny adress: Rodelgränd 8 i Höör. Lill-Emilia Barnträdgård har mellan 40 och 45 barn i verksamheten. Vi arbetar nära Emiliaskolan och samarbetar med skolans förskoleklass. 

Vi arbetar med waldorfpedagogik

På Lill-Emilia Barnträdgård värnar vi om att barn ska få lov att vara barn och få tid, plats och rum att utvecklas i sin egen individuella takt. Vi har mindre barngrupper som alla har en närvarande pedagog som följer sina barn. Hos oss är den fria leken central, barnen får leka fritt utan att vuxna styr eller stör deras lek. I den fria leken prövar barnen allt de lärt sig och varit med om.

Under förskoleåren är barnens behov av efterhärmning stort och därmed ett viktigt inslag i waldorfpedagogiken. Pedagogerna gör vardagsnära sysslor som barnen kan välja att härma: baka bröd, kratta löv eller skotta snö, handarbeta, rensa ogräs, sopa eller liknande. Ofta återspeglas detta i barnens lek.

Vi följer årstidens rytm, vilket återspeglar sig i våra sånger, ramsor, sagor och den pedagogiska verksamheten. På hösten fördjupar vi oss i skördetiden genom att hämta säd hos bonden, tröska säden och mala till mjöl och sedan baka bröd av mjölet. Därefter kommer högtiderna Mikaeli, Lyktfesten och vi firar Adventsspiralen och jul. På vårterminen undersöker vi vintern och kallar sedan in våren och solen med en stor Solfest. Vi firar påsk, pingst och avslutar läsåret med en härlig Blomsterfest. Under våren odlar vi med barnen och odlingarna sköts därefter tillsammans med barnen. Andra inslag som kan förekomma är maskerad eller karneval på vårvintern, färga med växtmaterial, vävning och virkning eller annan aktivitet som initieras av barnen eller deras pedagoger.

Även veckan och dagen har en rytm som barnen lär sig att känna igen och som skapar en trygghet. Berättandet har en central plats hos oss och varje vecka får barnen fördjupa sig i en saga som sedan blir ett dockspel på fredagen. Alla barn vilar en stund på dagen då barnen behöver pausa från intryck oavsett ålder. Vi vistas ute flera timmar varje dag i alla väder, genom det upptäcker barnen naturen och årstidernas växlingar. En dag i veckan går alla barnen på utflykt till skogen.

På förskolan finns enkla leksaker av naturmaterial, så att barnens egen fantasi och skaparglädje får komma till uttryck och komplettera material och utveckla leken. Här finns möjlighet att klä ut sig och bygga kojor och gå djupt in i fantasins värld.

Vi erbjuder vegetarisk och ekologisk mat, lagad i Emiliaskolans kök. Fika och mellanmål tillagas på förskolan.

Lill-Emilia Barnträdgårds värdegrund

På Lill-Emilia Barnträdgård är vi passionerade pedagoger som uppmuntrar och stöttar barnen i deras lek och lärande. Här får barn vara barn och vi strävar efter att vara ödmjuka pedagoger som låter varje barn utvecklas i sin egen takt. Med ett inkännande arbetssätt försöker vi att skapa en harmonisk miljö för barnens alla sinnen. Vi värnar om att väcka barnens livslånga lust till att lära.
Vi strävar efter att vara trygga, närvarande och jordade pedagoger som värdesätter glädjen och humorn i vardagen. Vi pedagoger vill vara goda förebilder för barnen genom att visa respekt för människa och natur. Genom gott om tid för fri lek och skapande, lägger vi grunden till barnens väg till frihet.

Vi som arbetar på Lill-Emilia Barnträdgård

Bild på några av våra medarbetare.
Bakre raden: Maria, Malin, Karin och Hanna
Främre raden: Cornelia, Mira, Ebba och Moa

På storbarnsavdelningarna arbetar:
Cornelia Hedin – waldorfförskollärare
Lelan – barnskötare, pågående utbildning till waldorfförskollärare
Karin Damborg – waldorfförskollärare
På småbarnsavdelningarna arbetar: 
Hanna Eriksson – förskollärare
Maria Kling – barnskötare
Moa Nilsson – barnskötare
Malin Emanuelsson – waldorfförskollärare
Och så våra andra pedagoger: 
Mira Bonell – arbetar i kök och är eftermiddagspedagog
Louise Edström – eftermiddagspedagog

Våra vikarier våren 2024 heter Jenny, Bim, Denise, Linda, Linnea och Johannes. 

Ställ ditt barn i kö 
Genom att trycka här kommer du till Höörs e-tjänst för förskolor. Gå sedan vidare under “Detta kan du göra utan att logga in” och sedan vidare till “Ansökan om plats“. 

Kontakta gärna förskolerektor i samma veva som du ställer ditt barn i kö. 

Vi erbjuder Öppet Hus i februari varje år för de familjer som är intresserade av plats till hösten. Vill man besöka en annan dag, går det bra att maila eller ringa förskolerektor.

Likabehandlingsplan och klagomålshantering
Det går bra att lämna klagomål gällande förskolan via e-post till förskolerektor eller e-post direkt till huvudmannen: styrelsenemiliaskolan@emiliaskolan.se 
Det går också bra att lämna en lapp i brevlådan märkt ”klagomål” som hänger i Lill-Emilia Barnträdgårds trappa. 

Förskolans likabehandlingsplan finner ni här.

Kontakt
Rektor för förskolan
Ebba Sofiadotter
ebba.sofiadotter@emiliaskolan.se
0730 31 99 70

Storbarnsavdelningarna Lindelöv & Solrosen
0706 52 75 19

Småbarnsavdelningarna Videungen & Hasselmusen
0703 82 75 92

Med årstidsborden kan barnen följa årstidernas skriftningar.
Barnen är ute varje dag och i alla väder och upptäcker naturen och naturmaterial. Här har barnen skapat egna barkbåtar.
X