Emiliaskolan

Waldorf

Waldorfpedagogiken

”Skolan ska vara en plats där det leves och sökes, inte bara

fastslås, upprepas och kontrolleras”

Emilia Fogelklou

Waldorfpedagogiken grundades i Tyskland av Rudolf Steiner år 1919 och var då en revolution. Idag omfattar den mer än 800 skolor i världen. Waldorfskolan är landets enda friskola med egen, av skolverket godkänd, tolvårig läroplan.

Pedagogiken bygger på människans naturliga utvecklings- och mognadsfaser och ser till hela barnets behov. Vi studerar ämnen i perioder för att stimulera till djupare engagemang och schemat är anpassat till elevens naturliga dygnsrytm.

Upplevelse är ett nyckelord. Att få uppleva kunskapen innan man lär sig förstå den, ger barnet chansen att självt hitta mönstren, dra slutsatserna och gripa kunskapen. Konstnärligt skapande aktiviteter som musik, hantverk och bild är en väg och en metod till lärande i alla ämnen.

Waldorfpedagogiken är en upplevelsepedagogik. Waldorf-eleven får lära sig måla, väva, tova, tälja, snickra och skulptera. Det handlar om att – oavsett ämne – uppleva kunskapen, öppna sina sinnen, se olika möjligheter och pröva nya vägar. Sinnenas utveckling har stor betydelse för de förmågor man utvecklar senare i livet.

 

Sång och musik, rörelse, drama och experimentellt arbete är andra viktiga inslag i pedagogiken.

När teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen får samverka ger de hela personligheten näring och undervisningen reduceras aldrig till enbart inlärning. Alla kan, utifrån sig själva, finna vägar till kunskap. Fysisk, mental, intellektuell och konstnärlig intelligens värderas lika. Waldorfskolan utvecklar på så vis hela människan i tanke, känsla och vilja. Huvud–Hjärta–Hand.

”Vi har inte rätt att fostra upprepare. Det är sökare vi behöver.”
Emilia Fogelklou
X