Emiliaskolan

Årskurs 1-3

Klass 1

Att börja första klass är ett stort steg och skolan ska vara en källa för trygghet, glädje och kunskap för barnen. Barnen i klassen kommer att gå tillsammans i skolan under många år och under det första året arbetar man mycket med att stärka gruppens gemenskap. Man övar samarbete och sammanhållning och ser att alla är lika viktiga för helheten.

I klass ett är folksagan det stora övergripande temat. Sagorna gör undervisningen spännande och väcker fantasin till liv. I sagornas värld möter barnen frågor kring rätt och fel, dilemman och mod och vikten av att lyssna inåt.

Från bilderna i sagans värld växer bokstäverna fram och bilden hjälper barnen att minnas bokstavens ljud. Svanens långa hals formar ett S och jätten med sin jättelånga näsa ett J.  Från det man själv skrivit lär man sig sedan läsa.

Även i räkningen finns sagorna på plats, i en berättelse kan man lägga till och dra ifrån och summera på slutet. På så vis övas både minnet och olika räknesätt. Med hjälp av berättelser och praktiska övningar lär man sig både addition, subtraktion, multiplikation och division i klass 1.

Formteckningen är ett ämne som är specifikt för waldorfskolan. Formteckning arbetar man med främst i klasserna 1-4 och där övar man kunskaper och färdigheter som hjälper eleverna i andra skolämnen. Man övar former, spegelseende och riktningar och möter på ett enkelt tvådimensionellt sätt de former man sedan kommer att möta i geometrin.

I första klass hjälper formteckningen barnen att vända bokstäver och siffror rätt, man övar skrivriktningen och formseende.

Rörelse och lek finns med i undervisningen varje dag. Rörelser hjälper barnen att minnas, kroppen minns längre än huvudet. Därför används lek och rytm i matematiken, i svenskan och när vi övar främmande språk.

Undervisningen präglas av mycket konstnärligt och praktiskt övande. Målning och teckning, handarbetande och musik finns på schemat varje vecka.

Barnen får lära sig att sticka i klass ett och det övar både koncentration och uthållighet.

Klass 2

I klass två är legender och klassiska fabler det stora temat. Legender om exempelvis Franciscus av Asissi och den heliga Birgitta berättas för barnen. I fablerna ger djurens upptåg och mänskliga egenskaper barnen perspektiv till sig själva och olika aspekter på människans natur som mod, ödmjukhet och list. Eleverna skriver sedan ner berättelserna med i egna arbetsböcker och ritar bilder till.

I klass två fortsätter man arbeta med de fyra räknesätten parallellt. Man arbetar mycket praktiskt med laborativ matematik, med rytm och sång och använder hela kroppen då man tränar multiplikationstabellerna för att aktivera kroppsminnet. I räkneböckerna skriver eleverna av tal som de sedan räknar ut.

Engelska och tyska övas regelbundet  med ramsor och sånger.

I handarbetet får barnen fortsätta att sticka men lär sig också att virka med ullgarn. En egen handarbetspåse tillverkas också och barnen broderar sina namn på den.

Musik, lekar och rörelse har en central plats.

Klass 3

Barnen lämnar nu de sagofyllda barndomsåren bakom sig och blir mer vakna och mer medvetna om världen och sig själva i förhållande till andra.

I tredje klass får barnen höra berättelser om livet förr. Hur människan genom tiderna har klarat sig trots svårigheter och yttre och inre prövningar, hur hon gjort sig hemmastadd i världen genom olika praktiska göromål. Barnen lär sig vad naturen har att ge, hur man sår, odlar, skördar, maler, bakar, spinner, väver och syr. De lär sig om arbetet på en bondgård både förr och idag och fördjupar sig i uryrkena som smed, skomakare, snickare och fiskare. Klassen gör gärna ett besök på en bondgård och möter någon hantverkare. De bygger också ett litet hus, eller annat som behöver ritning, planering och samarbete.

I berättelsematerialet och de olika projekten finns material till matematiska beräkningar och problem. Eleverna mäter och beräknar inför bygget och lär sig gamla och nya mått och lär sig hur våra mått har uppkommit genom de gamla ”kroppsmåtten”. I tredje klass börjar man också med uppställningar för att klara de svårare talen.

I svenskan övas stavning och verb, substantiv och adjektiv.

Ett annat stort tema under tredje läsåret är berättelserna ur gamla testamentet. Skapelsen, paradiset, Noaks ark och mycket annat. Eleverna skriver och berättar med text och bild i egna arbetsböcker och målar mycket.

Musik, sång, målning, läsning, skrivstil, engelska och tyska, handarbete, rörelse, cirkus och gymnastik kompletterar undervisningen för barnen i klass tre.

X