Emiliaskolan

Förskoleklass

I år har vi två Solbarnsgrupper med totalt 25 barn. De har sina lokaler nere på Fogdarödsområdet. Under våren har de mer och mer verksamhet tillsammans för att bygga en Vi-känsla inför skolstarten. De är ute i vår vackra natur varje dag och upplever smått och stort med alla sina sinnen.

De som behöver fritidsomsorg lämnas över till verksamheten i skolhuset ca 14.45.

Emiliaskolans förskoleklass är skolförberedande och regleras enligt Lgr 11 och Waldorfskolans kursplan – En väg till frihet.

Verksamheten är uppbyggd som en helhet med inslag av konstnärligt utövande, musik, rörelse och mycket utevistelse för att ge motorisk träning och näring till hela kroppen.

Genom en stimulerande miljö främjas barnets nyfikenhet och det ges möjligheter till eget forskande. Språkliga och matematiska färdigheter övas på ett lekfullt sätt och integreras i dagens aktiviteter.

Vi lär oss sambanden mellan människa-miljö-natur genom att på ett konkret sätt uppleva och undersöka olika samspel i vår omgivning.

I förskoleklassen är den fria leken av stor betydelse. Den ger möjlighet att utveckla det sociala samspelet med andra barn och stärker både den enskilde individen och gruppgemenskapen.

Förskoleklassens verksamhet ger barnen möjlighet till att stärka sin självkänsla och med ett gott självförtroende ta sig an det utmaningar som ges i skolan och livet.

Vi har ett nära samarbete med Emiliaskolans elevvårdsteam för att vid behov kunna sätta in stödinsatser i skolan.

Mer information kan ni få från oss fröknar:

Sara Kries      sara.kries@emiliaskolan.se

Erika Malmström      erika.malmstrom@emiliaskolan.se5

X