Emiliaskolan

Fritidshem

Fritidshemmet Gläntan

På Emiliaskolan finns fritidshemmet Gläntan.
Gläntan är ett waldorfpedagogiskt fritidshem som tar emot barn från förskoleklass till klass 6 … och ska fungera som ett mellanting mellan hem och skola.

På Gläntan arbetar vi med den fria leken som pedagogisk metod. Genom en miljö som verkar för inspiration och skapande lär sig barnen om sig själva, om vuxenvärlden, om sociala relationer, om naturen och världen i övrigt.

Vill ni ställa ert barn i kö hos oss använder ni följande länk:

https://hoor.ist-asp.com/hoorpub/login.htm 

För vidare kontakt eller mer information är ni välkomna att höra av er till Emiliaskolans kansli; 0413-275 12, info@emiliaskolan.se eller direkt till fritidshemmet 0413-214 92, glantan@emiliaskolan.se     

X