Emiliaskolan

Årskurs 4-6

Klass 4

Nordisk mytologi, vikingatiden, nordens historia från istiden fram till vikingatidens slut och zoologi är viktiga karaktärsämnen för klass 4.

I berättelserna ur eddan och den nordiska mytologin följer vi Oden och Tor och de andra gudarnas hisnande äventyr. Historiska berättelser om istiden, stenåldern, järnåldern och bronsåldern leder fram till vikingatiden. Vi oss omkring i vår hembygd och letar efter spår av isens framfart och efter de människor som en gång levde i denna trakt.

I zoologin får barnen följa några djur och i text och bild beskriva dem och deras olika förmågor och fascineras över deras olika specialiseringar. Barnen jämför mullvadens grävande, örnens skarpa syn och geopardens snabbhet med sina egna förmågor och kvalitéer och ser att människan kan göra det mesta som djuren kan. men inte så specialiserat. De ser att människan istället är mångsidig och har förmågan att använda sina händer och ta hjälp av verktyg vid behov.

I matematiken börjar vi räkna med bråk och fortsätter med matematikuppställningar och arbetar mycket praktiskt.

Besök på biblioteket, läsning, bokreferat, grammatik, rättstavning, välskrivning, hantverk och korsstygnsbroderi, målning, sång, musik, gymnastik och naturupplevelser är ständigt återkommande under året.

Klass 5

I klass fem är de stora kulturepokerna det övergripande temat.

Eleverna får via berättelser och upplevelser följa med till Indiens kultur, lära om deras gudar och gudinnor, höra skapelsemyter, äta indisk mat och dansa indiska danser. Alla sinnen tilltalas, klassrummet kläs i vackra tyger, vi tänder rökelse och musikundervisningen inspireras av de olika indiska instrumenten.

Så går resan vidare till det gamla Persien. Eleverna får höra berättelserna ur Gilgameseposet, följa stadskulturen framväxt och se hur den persiska kulturen skiljer sig från den indiska. Därefter är det dags för den gamla egyptiska mytologin, från den gamla dödskulturen till den senare soldyrkan och faraonernas olika levnadsöden.

Så till sist har vi kommit fram till Grekland och den grekiska mytologin. Eleverna får höra om de olika gudarna och gudinnorna och deras mod, deras list och deras nycker.             

I gymnastikundervisningen får man prova på att öva olika gamla olympiska idrottsgrenar som grekerna ägnade sig åt som te x spjutkastning och brottning.

I klass fem övergår mycket av den tidigare formteckningen till geometri och på fri hand ritar eleverna geometriska figurer som trianglar, kvadrater, pentagoner, septanter och oktanter.

I kulturperiodernas bildmaterial känner eleverna igen mycket av sina tidigare formteckningsuppgifter på dekorativa bårder på antika grekiska urnor och i indiska, persiska och egyptiska tempel. Målning och teckning har dagligen en viktig plats i undervisningen.

I handarbetet stickar eleverna lovikkavantar till sig själva.

Ett annat viktigt tema under året är botanik. Genom naturstudier ser vi på olika plantors och växters förändringar och förvandlingar i växtvärlden.

I geografin läser vi om Sverige och norden. Vi ser på hur landskap, sjöar, älvar, fjäll och hav skiljer sig åt i vårt avlånga land och övar att läsa i våra kartböcker.

Grammatik, både svensk och engelsk, har en central plats i klass fem. I svenska går man igenom samtliga ordklasser och arbetar med skriv- och stavningsregler.

Klass 6

Eleverna i klass sex börjar bli mer intresserade av frågor kring rätt och fel och kring handling och konsekvens. Eleverna blir ofta mycket engagerade då de möter orättvisor i världen och deltar aktivt i diskussioner.

I skolan läser vi nu om romarna och hur den demokratiska processen växte fram parallellt med rättssamhället. Vi följer deras framfart i världen, hur dom erövrade ny mark och skapade ett gigantiskt imperium. Det romerska riket föll men många av deras ideal, lagar, organisationsstrukturer, strategier och byggnadsverk som vägar och akvedukter återfinner vi i vår egen tid. Eleverna kan samtala kring frågor kring dåtidens slaveri och materialism och dra paralleller till vår egen tid och reflektera över hur man såg på människan då och nu. När romarriket föll var det dags för Europas medeltid. Då får eleverna återse flera av de personer de mötte i klass 2 under berättelserna om legenderna som exempelvis den heliga Birgitta och se flera och mer ingående sidor i hennes liv.

Fysiken kommer in som nytt ämne i klass 6. Man läser optik och akustik och övar att noga iaktta vad vi kan uppfatta med våra sinnen.

I geografin läser vi om Europa. Vi ser hur klimatet skiljer sig mellan norr och söder, mellan slättland och bergsklimat och hur det påverkat människans liv och sätt att leva på i olika områden. På kartan ser vi hur bergskedjorna hänger samman och hur floderna och sjöarna ligger i förhållande till Europas stora städer.

Geologi är ett viktigt ämne i klass sex och man tittar på olika mineraler, bergsarter och var berggrunden är ung respektive gammal.

Musik med kör, stämsång, noter, instrument och orkester kompletterar undervisningen tillsammans med bild och målning, undervisning i främmande språk, procenträkning, trä och textilslöjd och mycket annat.

X