Emiliaskolan

Elevhälsa

Elevhälsa

Vår skolsköterska heter Ninna Kallin och hon arbetar tis, ons, fre

Skolläkaren heter Lilian Carlsson, hon brukar besöka skolan 2 ggr/läsår eller oftare vid behov. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan/rektorn. Det finns alltid möjlighet att önska en tid för hälsokontroll hos skolläkare eller att önska att andra resurser hos elevhälsan kopplas in. 

 

Sjukanmälan

Alla elever och Solbarn sjukanmäls via SMS till: 0727- 32 75 93
Sjukanmälningar ska göras senast 08.00.                                                               Meddela för- och efternamn, samt klass. Vi ber att ni messar varje dag ert barn är sjukt.

 

Förskoleklass/6 års grupp

Vårdnadshavare fyller i en hälsodeklaration som ligger till grund för hälsobesök. Information från BVC inhämtas. Skolsköterskan träffar barnet tillsammans med förälder och kontrollerar tillväxt, syn, hörsel och en första scoliosscreening görs (ryggkontroll). På pojkar kontrolleras färgseende. Förutom hälsoundersökningen pratar vi om hur barnet barnet mår, hur hen ser på att börja första klass och annat som ni anser skolan bör veta för att på bästa sätt ska kunna ta emot eleven. 
 
Skolår 1
– De elever som inte varit på hälsobesök som 6-åringar kallas. 
 
Skolår 2
– Längd och viktutvecklingen följs upp. Eleverna erbjuds vaccination mot mässling påssjuka och röda hund, information och medgivande skickas ut till vårdnadshavare. 
 
Skolår 4
– En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.
 
Skolår 5
– Eleverna erbjuds vaccination mot livmodershalscancer (HPV) om två doser. Den första dosen ges på höstterminen och den andra på vårterminen. Information och medgivande blankett skickas hem innan. 
– Information till tjejerna i grupp kring pubertet. 
 
Skolår 6
– Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.
– Information till killarna i grupp kring pubertet. 
 
Skolår 8
– En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren som ligger till grund för hälsobesök där skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn, hörsel och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan där frågor kring bl a stress och sömn tas upp.  
– Eleverna erbjuds vaccination mot stelkramp difteri och kikhosta, information och medgivande skickas ut till vårdnadshavare. Sexualkunskap i klass i samarbete med vb ämneslärare, studiebesök på ungdomsmottagningen. 

Har du frågor kring elevhälsan?

Elevhälsan

X