Emiliaskolan

Årskurs 7-9

Klass 7

Klass 7 är de stora upptäckternas år. Eleverna är inte längre barn utan ungdomar med egna tankar och funderingar. De kan se tillbaka på sin barndom och på ett nytt sätt börja reflektera över saker och ting.

Eleverna får under året följa med på en lång och vindlande resa genom historien. Vi följer Europas utveckling från medeltiden genom renässansen och reformationen fram till den nya tiden och ser de vetenskapliga upptäckternas betydelse för historien. Vi följer utvecklingen av kartografin och de geografiska upptäckternas historia, handelsledernas utveckling och mötet med främmande kulturer. Henrik Sjöfararen, Marco Polo, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus och många andra stora äventyrare och upptäckare för oss ut i världen, bort från Europa och ut i den stora okända världen. Tillsammans med dem vidgas världen och vi följer Afrikas och Asiens historia i samband med upptäcktsresorna dit. Men vi ser också vilka väldiga konsekvenser européernas kolonier fick för ursprungsbefolkningen i de nya länderna.

Navigationskonsten i Europa hade inte varit möjlig utan arabernas upptäckter inom astronomin. Eleverna i klass sju läser astronomi och följer månens och planeternas omloppsbanor och stjärnbilder på natthimlen.

Man arbetar med biografier över stora konstnärer som Leonardo da Vinci, Michelangelo och en ny världsbild träder fram, en länk mellan tekniken och konsten.

Kemin är ett nytt ämne i klass 7 och man arbetar bla med olika förbränningsprocesser.                 

I matematikundervisningen börjar man arbeta med ekvationer och negativa tal.

Under perioden i människokunskap vänder vi oss inåt på en upptäcktsfärd i våra kroppars inre. Där följer vi blodets omlopp, hjärtats aldrig vilande muskulatur, de inre organens rytm och människans fortplantning.

Klass 8

Med industrialismens och handelns framväxt lär vi oss om människans skaparkraft, som förändrar och förvandlar världen både på gott och ont. Upptäckterna är gjorda men hur tar vi bäst tillvara på dem? Ekonomins historia och betydelse har en central plats under läsåret.

I geografin går vi igenom Nord- och Sydamerika, Australien och Oceanien. Vi lär oss även mer om ursprungsbefolkningen i de länderna.

I svenskan arbetar man vidare med läs och skrivprocessen och övar att utveckla och experimentera med språket som verktyg i tal och skrift. Det stora arbetet under året är dock 8:ans spel som har en mycket central plats under året. Scenografi och dräkter till pjäsen arbetar man med under hantverkslektionerna och sedan framförs den utvalda pjäsen för föräldrar och inbjudna gäster.

I kemin fortsätter vi nu med näringsläran och livsmedelsframställning. Livsviktiga ämnen som protein, socker, fett och stärkelse skildras i sitt sammanhang.

Fysiken tar upp hydro- och aeromekanik och elektromagnetism.

I klass 8 arbetar vi med anatomi och ser på människans och djurens benstomme, skelettet och ögat och hjärnans funktion.

I målningen arbetar man främst med  svart-vita tekniker och ljus och skuggövningar.

Klass 9

Undervisningen blir allt mer faktabetonad.

Undervisningen ges av facklärare och konstnärliga och vetenskapliga ämnen står i polaritet till varandra och ger eleverna en bred syn på saker och ting.

Folkens kamp för frihet, kungars strävan efter envälde och nationalstaternas framväxt är ett viktigt tema i historien. En betydelsefull tid är den franska revolutionen. Bort med det gamla och in med det nya, frihet, broderskap och jämlikhet tilltalar niondeklassaren. Man går även igenom första och andra världskrigen.

I klass 9 studeras konsthistoria och man följer bildkonstens utveckling från grottmålningarna fram till 1600-talets mästare.

I svenskan kommer litteraturhistorien in och vi belyser Upplysningstiden med tänkare och författare som Voltaire och Rousseau och därefter går vi in på romantiken och dess stora författare och poeter. Goethe, Schiller, Stagnelius och Kellgren är några vi stiftar närmare bekantskap med.

I kemin behandlas de organiska processerna och i fysiken de två polariteterna kyla och värme.

I samhällskunskapen möter man dagens samhälle och institutioner. Man får en inblick i regering och riksdag och går igenom vad de olika partierna står för. Vilka är till höger och vilka är till vänster och vad betyder det?

X